O stronie

Strona ta jest witryną informacyjną. Jeśli ktoś chciałby zgłosić jakieś uwagi do strony, proszę skorzystać z formularza z zakładki kontakt.

Parafia pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli

Parafia obejmuje część miasta zwaną Marciszowem. W 1970r. wierni tej dzielnicy pod kierunkiem wikariusza parafii w. Ap. Piotra i Pawła ks. Edwarda Kosiora obmurowali od środka drewniane ściany starego domu i przygotowali w ten sposób kaplicę, w której ks. E. Kosior zaczął odprawiać w każdą niedzielę Mszę św. i katechizować tamtejsze dzieci i młodzież.


9 lutego 1974 r. biskup Stefan Bareła utworzył w Marciszowie wikariat terenowy, a 24 marca 1979 r. – erygował parafię wydzielając jej teren z parafii w. Ap. Piotra i Pawła w Zawierciu. Proboszczem tej parafii został dotychczasowy wikariusz terenowy – ks. Zygmunt Paruzel. Wyposażył on kaplicę w paramenty liturgiczne i dobudował salkę katechetyczną.

Jego następca- od 1980r. ks. Edward Płatek- w ciągu trzyletniego proboszczowania wykupił działkę pod kościół i załatwił wszystkie zezwolenia konieczne do rozpoczęcia budowy, zgromadził połowę cegły na kościół. Projekt świątyni opracował mgr inż. arch. Włodzimierz Domagała. Projekt ten był wielokrotnie modyfikowany.

Prace budowlane rozpoczął w lipcu 1983 r. trzeci już proboszcz parafii – ks. Zdzisław Bednarz. 11 listopada 1984 r. biskup Miłosław Jan Kołodziejczyk wmurował kamień węgielny poświęcony przez Jana Pawła II 19 czerwca 1983 r. Równocześnie prowadzono budowę plebanii połączonej bezpośrednio z bryłą kościoła. 26 października 1991 r. biskup Stanisław Nowak dokonał uroczystego powięcenia (konsekracji) nowej świątyni. 16 maja 1993 r. arcybiskup Stanisław Nowak poświęcił trzy nowe dzwony oraz nagłośnienie kościoła.

Staraniem proboszcza ks. Mirosława Sikory od 1998 r. dokupiono 728 m kw. gruntu pod przyszły parking, założono Księgi Wieczyste, wymieniono na plebanii okna i założono centralne ogrzewanie na plebanii, a w kociele – dmuchawy elektryczne, podłączono linię prądu z nowego transformatora, wybudowano budynek gospodarczy wraz z dwoma garażami. W roku 2000 przebudowano prezbiterium wykonując z marmuru pińczowskiego nastawę ołtarza, ambonę i chrzcielnicę.

1 marca 2010r. proboszczem parafii został ks. dr H. Niemiec, wykładowca filozofii i etyki na UKSW w Warszawie. W 2010r. została pomalowana świątynia; odnowiono plebanię, wymieniając parapety okienne oraz odgrzybiając i malując ściany pokoi, założono ogrzewanie podłogowe kościoła, zakupiono piec miałowy o pojemności 5.3, dzięki czemu w kościele zimą utrzymuje się temperatura ponad 10 stopni Celsjusza. Zakupiono wyposażnie dla kuchni parafii, stoły oraz zastawę stołową. Została zorganizowana zakrystia dla księży i oddzielna dla ministrantów. Zakrystia została umeblowana,  ministranici otrzymali nowe stroje liturgiczne, tzn. alby oraz  kolorowe tuniki. Położono płytki podłogowe w refektarzu dla księży. W 2011r. wykonano drogę procesyjną wokół koscioła, tzn. 700m kw. kostki brukowej; wymieniono okna i parapety w zakrystiach oraz kancelarii parafialnej; zostały wykonane kaplice wokół kościoła, dokonano odwodnienia terenu wokół niego. Zakupiono elektronicznego organistę, dzięki czemu każda msza święta posiada odpowiednią oprawę muzyczną; został zorganizowany nowy chór parafialny, prowadzi go studentka akademii muzycznej z Katowic. Pierwszy występ chóru miał miejsce w trakcie peregrynacji relikwii krzyża św. 30 XI 2011r.

W 2011r. została odnowiona rzeźba św. Jana Nepomucena. Rzeźba ta ma 260 lat. Obecnie strony ołtarzowe są wypełniane rzeźbami polskich świętych.